Piper Super Cub L-18C R38 52-2435 J. Biesma  

Piloot, sergeant-vlieger J. Biesma

face


298 Squadron

In 1951 werg besloten om Deelen in te richten als militaire vliegbasis. Dit hield in dat de aanwezige infrastructuur aangepast diende te worden, De bestaande noord-zuidbaan werd van 1.260 m verlengd tot 2.240 m en parallel aan deze baan werd een nieuwe, 22,5 m brede rolbaan aangelegd. De twee andere banen van de voormalige Duirse A-configuratie bleven bestaan, maar verloren wel hun functie. In november van datzelfde jaar kwamen de eerste vliegtuigen van de Groep Lichte Vliegtuigen. In 1955 kwam de eerste helicopter bij dit squadron, de Hiller 23B-raven. In 1956 werd naast het reeds bestaande 298 squadron het 299 squadron op Deelen opgericht. Dit squadron opereerde met de Piper Super Cub en de Hiller 23B. Al een jaar later verhuisden de twee eenheden naar Ypenburg bij Den Haag in verband met de verhuizing van het 306 squadron van Laarbruch naar Deelen. Dit onderdeel was uitgerust met Thunderflash fotoverkenners. Dit onderdeel zou tot 1963 in Deelen blijven en daarna verhuizen naar vliegbasis Twente. De GLPV kwam terug naar Deelen. De GLPV werd voorzien van nieuwe helicopters, namelijk de Alouette. Het 298 squadron zou spoedig weer naar Soesterberg verhuizen om plaats te maken voor het 300 squadron dat de vliegeropleiding zou gaan verzorgen.

Piper L-18C Super Cub  R 38  52-2435

De Super Cub is ontwikkeld uit de “basisversie” van de Piper Cub, waarvan het ontwerp uit 1934 dateert.

82c38cdededfc3538d7770259e1c3a1dcae596ab3a69aa145c72c742e05a6c43

De Piper Super Cub is een licht tweepersoons verkenningsvliegtuig, waarmee de squadrons van de Groep Lichte Vliegtuigen sedert de jaren vijftig werden uitgerust.
Bij de Groep Lichte Vliegtuigen werden de machines gebruikt voor verkenning enartilleriewaarneming.
Naast de Groep Lichte Vliegtuigen werden de toestellen ook gebruikt bij de L.V.O., de Lichte Vliegtuigen Opleiding en bij een aantal basisvluchten als liaison vliegtuig en ten behoeve van de luchtmacht zweefvliegclubs.

De Super Cub heeft aan een voetbalterrein genoeg om te kunnen starten en landen.

In totaal ontving Nederland maar liefst 166 Piper Cubs, bestaande uit 3 verschillende versies.
Van de Piper Cub L-18C waren het 59 machines.

Een deel van de vliegtuigen werd destijds opgeslagen in een zgn. mobilisatieopslag.
De eerste versie, de Piper Cub L-18C, werden in de jaren 1966-1968 geleidelijk buiten gebruik gesteld.
Nadat op 21 mei 1976 door een drietal Piper Super Cubs een officiele uitfaseringsvlucht langs alle Nederlandse Luchtmacht vliegvelden werd gemaakt, volgde op 30 september 1976 tenslotte de officiele allerlaatste vlucht.
Daarbij werden alle nog aktieve kisten verzameld op Deelen, waarna via zweefvliegterrein Terlet koers werd gezet naar de uiteindelijke bestemming Gilze Rijen.
Bij het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) werden de Piper Super Cubs in tijdelijke opslag geplaatst; velen vonden daarna hun weg naar het burgerregister in als zowel buiten Nederland.

Technische gegevens:
Lengte:                       6,88m
Spanwijdte:                 10,74m
Hoogte:                       2 m
Gewicht:                      381 kg
Max. start gewicht:      794 kg
Max. snelheid:             180 km/u
Plafond:                      4572 m
Vliegbereik:                740 km 
Motortype:                  Continental C-90 van 90 pk
Bemanning:                Twee man / 1 piloot en 1 waarnemer/passagier
 
  


Crash nabij monument Christiaan de Wet, 22 oktober 1953 om 11.30 uur.

Donderdagochtend, 22 oktober om half twaalf, zijn twee Piper-Cub lesvliegtuigen, afkomstig van het vliegveld Deelen tijdens een oefenvlucht boven het Nationale Park “de Hoge Veluwe” met elkander in botsing gekomen.

De bestuurder van het ene vliegtuig, sergeant-vlieger Leonard/Leonhart, slaagde er in zijn toestel met een glijvlucht naar beneden te brengen en maakte een geslaagde noodlanding op een weide, juist buiten de afrastering van het Nationale Park aan de Otterlosche zijde. Het andere vliegtuig kwam in de omgeving van het standbeeld van Generaal De Wet aan de grond. Het sloeg over de kop en werd vrijwel geheel vernield. De bestuurder J. Biesma, eveneens sergeant-vlieger, kreeg snijwonden in het gezicht en liep een lichte hersenschudding op. De bestuurder werd gewond naar een militair hospitaal vervoerd.

De piloot van een derde lesvliegtuig, die het ongeval zag gebeuren, vloog met afgezette motor op een zeer geringe hoogte boven een groep bosarbeiders, die in het Nationale Park aan het werk waren, en wist hun te beduiden, dat er een ongeluk gebeurd was. Deze arbeiders waarschuwden daarna het toezichthoudende personeel.

 

 

© Harry Schoel 2012